Okno łukowe - jak zwymiarować?

Dla otworów okiennych i drzwiowych zakończonych połową okręgu wystarczy podać średnicę okręgu mierzoną wewnątrz otworu minus około 5 mm, aby ewentualne niedokładności łuku przykryć profilem, a następnie wyszpachlować wnętrze otworu równo z krawędzią profilu. Poniżej przedstawiamy schemat pomiaru okna, gdy łuk nie jest połową koła. Łuk będący elipsą należy odwzorować na kawałku kartonu i przesłać na adres firmy.