Cennik 2013

 

 

Format PDF (Portable Data File) jest powszechnie stosowany gdyż pozwala

na zachowanie wysokiej jakości dokumentu niezależnie od systemu
operacyjnego w jakim zostanie otwarty.

Plik instalacyjny pobrać można ze strony:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Adobe Reader(r) jest darmową aplikacją firmy Adobe(tm).