Jak wykończyć gzyms?

Z niewielkiego kawałka gzymsu wycinamy pod kątem 45 st boki na wykończenie gzymsu (patrz rysunek). Gruntujemy jej 2 powierzchnie poprzez wtarcie kleju gładką pacą. Następnie klej nanosimy na elewację przy pomocy pacy zębatej, we wcześniej zaznaczonym miejscu. Przyklejamy boki w taki sposób, aby uzyskać równe krawędzie, jedną płaszczyzna do ściany, drugą do gzymsu. Wzmacniamy konstrukcję gwoździkami na czas wiązania się kleju. Dziury po usuniętych gwoździach szpachlujemy.